вторник, ноември 10

Първата ръченица

В това съчетание, което може да изгледаме само в черно и бяло, Мария Петрова играе за първи път на световно: Атина, 1991. Световното е през октомври, така че тя още не е навършила 16. Ще ги навърши през ноември.

Мария се премества да живее и тренира в София още на 13-годишна възраст. Доколкото разбирам, след това преместване, не е виждала родителите и сестра си през дълги периоди от време.

За това съчетание Нешка Робева беше казала, че веднага и е станало ясно как Мария добавя към гимнастиката "нещо от себе си".Вие бихте ли изпратили своето 13-годишно дете да живее и работи далеч от вас в името на спорта и изкуството?

Бихте ли дали шанс на детето си да "даде нещо от себе си", което не зависи от вашето родителско присъствие?

И ако да: защо?